STAP 6: EINDVERSLAG

Als opvoeder ben je de aangewezen persoon om alle handvatten die ik aanreik ook na het coachingstraject voort te blijven zetten. Maar ook is het jouw taak om je kind aan deze handvatten te helpen herinneren. Dan pas zullen de resultaten het beste zichtbaar zijn. Dus voor jou fijn om terug te kunnen lezen in een eindverslag waar we met elkaar aan gewerkt hebben.