STAP 5: START COACHSESSIES

De coachsessies duren 60 minuten. Houd je kind van knutselen, spelletjes of tekenen? Ik beschik over een hoop leuke materialen om aan te sluiten bij het kind. De laatste 15 minuten van deze sessie sluit jij aan. Een kort lijntje met jou als ouder is belangrijk voor een goede samenwerking.

Vaak heb ik ook een coachsessie met alleen de ouder(s), omdat dit van grote waarde is om een coachtraject te laten slagen.